top of page

Ikäihmiset ovat voimavaramme


Suomen väestöstä noin 1,3 miljoonaa on yli 65-vuotiaita. Tuo ikäihmisten joukko on ollut rakentamassa yhteiskuntaa, joka on mahdollistanut meille nuoremmille terveemmän, pidemmän ja monella tavalla rikkaamman elämän. Ikäihmisten sukupolvi on elänyt nuoruutensa yhteiskunnassa, jonka sukupolvisopimukseen on kuulunut huolehtiminen omista vanhemmista. Vaikka tämän päivän yhteiskunta on monella tavalla erilainen kuin ennen, historiasta olisi paljon opittavaa. Suhtautumisessa vanhuksiin ja vanhenevaan väestöön tarvitaan asennemuutosta. Ikäihmiset eivät ole vain kuluerä yhteiskunnalle, vaan heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Se olisi omiaan saamaan ikäihmiset tuntemaan itsensä hyödyllisiksi. Ikäihmisten tieto ja kokemus ovat voimavara, joka pitäisi saada yhteiseen käyttöön. Heillä on monenlaista osaamista ja käsillä tekemisen taitoja, jotka nykypolvelta ovat unohtumassa. He ovat myös parhaita tarvitsemiensa palvelujen tuntijoita ja kehittäjiä. Työelämässä on jo nyt krooninen osaajapula, joka väestön ikääntyessä pahenee entisestään. Sen helpottamiseksi ikäihmisille tulisi luoda houkuttimia pysyä työelämässä nykyistä pidempään ja osallistua myös vapaaehtoistyöhön. Vanhusväestölle tarjottavien palvelujen järjestämisessä tärkeintä on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ, mikä mahdollistaa asumisen kotona mahdollisimman pitkään. Tämä on omiaan myös vähentämään raskasta ja kallista laitoshoitoa. Vaikka moderni teknologia on tullut ikäihmisten avuksi, yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta etävalvonta, turvarannekkeet tai muut tekniset laitteet eivät poista. Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka ovat lähellä ja valmiina tarjoamaan apuaan. Ikäihmisillä on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin, tapahtuvatpa ne sitten kotona tai palveluasunnossa. Yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että palveluja on saatavilla ja ne ovat kohtuuhintaisia. Sivistysyhteiskunnan todellista arvoa ei punnita taloudellisilla mittareilla vaan sillä, miten se kohtelee vanhuksia ja muita heikossa asemassa olevia. #ikäihmiset #vanhuus #vanhus #palvelut

29 views0 comments

Kommentare


bottom of page