top of page

Järjetön päätös metsäenergiasta syö EU:n uskottavuutta


Kesällä taimikkoa raivatessani ihmettelin EU:n ympäristövaliokunnan toukokuista päätöstä, jonka mukaan metsäenergia ei olisi jatkossa uusiutuvaa energiaa. Kasvavaa metsää katsellessani ajattelin, että eihän tämä näin voi mennä, mutta kyllä, EU-parlamentti hyväksyi saman suuntaisen linjauksen viime viikolla.


EU-parlamentin mukaan suoraan metsästä tulevia puun osia eli energiapuuta ja hakkuutähteitä ei enää biokatsota uusiutuvaksi energiaksi eikä niitä voida laskea EU:n uusiutuvan energian tavoitteisiin. Metsäenergian käytölle asetettaisiin aluksi katto, ja vuoden 2030 jälkeen metsäenergia olisi kokonaisuudessaan uusiutuvien energioiden ulkopuolella.


Toteutuessaan parlamentin linjaus vaikeuttaisi erityisesti nuorten metsien hoidossa syntyvän muuhun käyttöön kelpaamattoman energiapuun sekä hakkuutähteiden hyödyntämistä energiaksi. Lisäksi parlamentin kanta tuo epävarmuutta energiapuumarkkinoille ja toteutuessaan lisää riskiä fossiilisten polttoaineiden paluusta lämmityskattiloihin lämmöntuotannossa.


Päätöksen tekee suorastaan käsittämättömäksi se, että Eurooppa pyrkii pääsemään kaiken aikaa ja kaikin keinoin irti fossiilisesta ja Venäjän tuontienergiasta. Samaan aikaan luodaan epävarmuutta bioenergian tuotantoon tällaisella linjauksella. Metsäenergia osana bioenergiaa on myös erittäin tärkeässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi lähivuosikymmeninä.


Suomen energiantuotannosta erittäin merkittävä osa eli vajaa kolmannes perustuu puupolttoaineisiin, ja Suomi ylittää EU:n asettamat uusiutuvan energian tavoitteet nimenomaan puupohjaisten polttoaineiden ansiosta. Jatkoneuvotteluissa Suomen on yksiselitteisesti pyrittävä estämään parlamentin linjauksen eteneminen. Metsäpolitiikka ei kuulu EU:lle vaan kansalliseen päätäntävaltaan, ja tällaiset päätökset rapauttavat luottamusta Euroopan unioniin.Markku Siponen

Maa- ja metsätalousyrittäjä18 views

Comments


bottom of page