top of page

Vihreä siirtymä syventää railoa Itä-Suomen ympärillä

Vihreä siirtymä tuo tällä hetkellä mukanaan merkittäviä elinvoimaa lisääviä investointeja ja pääomia maakuntiin. Valitettavasti investoinnit esimerkiksi tuulivoimaan, aurinkoenergiaan tai vetytalouteen ovat ohjautuneet pääosin rannikkoseudulle, Länsi-Suomeen ja Lappiin. Miljardiluokan investoinneista vain murusia on toistaiseksi päätynyt itäisen Suomen alueelle. On suuri riski, että tämä maatamme entisestään jakava kehitys jatkuu myös tulevina vuosina.


Merkittävä jarru Itä-Suomessa liittyy puolustusvoimien toimintaan ja tutkavalvontaan, joka estää tuulivoiman rakentamisen itäiseen Suomeen. Kenraaliluutnantti evp. Arto Räty toi ansiokkaassa haastattelussa (Iisalmen Sanomat 26.7.) esille keinoja, joilla esteitä tuulivoimaan rakentamiseen Itä-Suomeen voidaan eliminoida. Nämä tulisi maan hallituksen ottaa välittömästi työn alle.


Maalla asuvana toki tiedostan ja ymmärrän tuulivoimaan liittyvät ennakkoluulot ja vastustuksen, koska yleensä maaseudun asukkaat kantavat mahdolliset hankkeista syntyvät haitat. Tästä syystä jokainen hanke tulee arvioida tarkasti ihmiset, luonto ja eläimistö huomioiden. Tämän arvioinnin pohjalta päättäjät tekevät päätökset. Toisin kuin joistakin viime aikojen kirjoituksista on voinut päätellä, näitä päätöksiä ei ole käsittääkseni alueellamme tehty vielä ensimmäistäkään.


Meillä ei ole mielestäni Ylä-Savossa vara kategorisesti vastustaa tuulivoimaa vaan sitä kannattaa suunnitella ja rakentaa edellä mainituin perustein siihen soveltuville alueille. On myös hyvä huomioida, että Itä-Suomessa tällä hetkellä on paljon kuntia, joihin ei pystytä toiveista huolimatta tuulivoimaa edes suunnittelemaan. Tältä osin tilanteemme Ylä-Savossa on parempi.


Tuulivoimassa ei ole kyse pelkästään tuulivoimasta, vaan viimeaikainen kehitys osoittaa, että myös vihreän vedyn investoinnit seuraavat samoille alueille, joissa on tarjolla tuulivoimalla tuotettua sähköä. Vihreän siirtymän energiantuotantoon on syntymässä klustereita, joissa on mukana sekä tuulivoimaa, aurinkoenergiaa että vihreän vedyn tuotantoa.


Yksi vihreään siirtymään liittyvä vahvuus ja mahdollisuus meiltä löytyy, biokaasu, jonka ympärille Valion ja ST1:sen yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee suurinvestointia Kiuruvedelle. Investointi voi mahdollisine satelliittilaitoksineen levittäytyä koko Ylä-Savon yhteiseksi elinvoimahankkeeksi. Myös muita biokaasuun liittyviä pienempiä ja isompia hankkeita on suunnitteilla. Biokaasuhankkeiden toteutuminen vaatii myös valtion aktiivista roolia mm. tiestön ja muun infran kuntoon laittamisessa.


Kannustan energia-asioissa kuntia katsomaan avarakatseisesti yli rajojen. Tätä kokeillaan kolmen kunnan (Kiuruvesi, Pihtipudas, Pyhäjärvi) ja kolmen maakunnan (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Keskipohjanmaa) vihreän siirtymän yhteishankkeessa, joissa mm. vihreän vedyn investointimahdollisuuksia selvitetään. Energian liikkuminen ei tunne kunnan tai edes maakunnan rajoja. Tämä tulee pitää mielessä myös silloin kun hankkeiden yhteisvaikutuksia ja mahdollisia haittoja arvioidaan.

16 views0 comments

Comments


bottom of page