top of page

Biokaasun tuotannon on tuettava maatilan kannattavuutta

Maakunnassamme on meneillään useita biokaasun tuotantoon liittyviä hankkeita. Maatilojen talousahdinko huomioiden, investointivara on tällä hetkellä useimmilla tiloilla nollassa ja monet viljelijät kyseenalaistavatkin suunnitelmat biokaasutuotannosta. Erityisesti tässä tilanteessa hankkeiden toteutuminen kulminoituu siihen, onko biokaasusta tukemaan maatilan kannattavuutta?

Yksittäisen tilan näkökulmasta on valittava strategia biokaasun suhteen. Vaihtoehtoina on sähkön ja lämmön tuotanto omaan käyttöön tai liikennekaasun tuotanto omaan käyttöön tai myyntiin. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen. Useat tilat ovat jo lähteneet investoimaan biokaasun tuotantoon omalla laitoksellaan. Tilakohtaisesti on suuria eroja siinä, millaiseksi biokaasulaitoksen kannattavuus muodostuu. Tähän vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi se, pystyykö tila hyödyntämään täysimääräisesti syntyvän sähkön ja lämmön. Merkittävässä roolissa on myös hankkeiden tukimekanismit, joiden tulisi säilyä investointeihin kannustavana pitkällä aikajänteellä. Tilatasolla on tarkkaan laskettava, kannattaako jatkossakin "pelimerkit" käyttää varsinaisen toiminnan kehittämiseen ja antaa muiden investoida sivuvirtojen hyödyntämiseen. Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy esitteli menneellä viikolla kuntakierroksella suunnitelmaa ensimmäisen teollisen biokaasulaitoksen rakentamisesta Ylä-Savon alueelle. Laitos tulisi toimimaan ns. hybridimallilla, jossa laitoksen lähistöllä olevilta tiloilta kerättäisiin syöte eli lanta tai nurmi laitokselle, josta se mädätysprosessin jälkeen palautettaisiin tilalle lannoitteeksi. Kauempana olevat tilat voisivat rakentaa oman laitoksen, jonka tuottama biometaani kuljetettaisiin nesteytettäväksi laitokselle. Oleellista olisi, että molemmissa vaihtoehdoissa lopputuotteelle olisi varma myyntikanava ja markkinat. Biokaasun tuotanto edistää kiertotaloutta ja on tärkeässä roolissa hankkiutumisessa eroon fossiilisesta ja Venäjän tuontienergiasta. Tämä ei kuitenkaan tiloja elätä, vaan biokaasun tuotannosta saatavat lisätulot, jotka mahdollistaisivat karjavaltaisen Pohjois-Savon nousun biokaasumaakunnaksi. Markku Siponen, maatalousyrittäjä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aluehallituksen jäsen (kesk.) #biokaasu #maatalous #uusiutuvaenergia #maatalousyrittäjä #pohjoissavo #5 views0 comments

Comments


bottom of page