top of page

Nuorten oireiluun reagoitava

Updated: Mar 20, 2023


Siilinjärvellä tapahtui pari viikkoa sitten alaikäisten nuorten puukotus ja pari päivää myöhemmin sattui vastaavanlainen tapaus Helsingissä. Nämä ovat merkkejä lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä. Useat tutkimukset osoittavat, että lapset ja nuoret kokevat aikaisempaa enemmän yksinäisyyttä, ahdistusta ja myös mielenterveysongelmia.

Juurisyitä tuloksille on varmasti useita ja monet niistä liittyvät koulumaailmaan. Toisin kuin vanhemmat ikäpolvet, tämän päivän nuoret elävät reaaliaikaisessa maailmassa. Media ja mobiililaitteet suoltavat jatkuvasti traagistakin materiaalia ja myös ilmastoahdistus painaa.


Eräs syy nopeasti huonontuneisiin hyvinvointituloksiin on koronapandemian myötä lisääntynyt etäopetus. Sen ohella myös tauko harrastuksissa vähensi lasten ja nuorten sosiaalisia kontakteja ja lisäsi yksinäisyyden tunnetta. Rajoitusten loputtua on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisölliseen tekemiseen niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla.


Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus vapaa-ajan harrastukseen. Tällä hallituskaudella käyttöön otettu harrastamisen Suomen malli pyrkii omalta osaltaan takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuuden. Tätä tulee edelleen kehittää tulevalla kaudella niin, että malli on käytössä kaikissa Suomen kunnissa. Perheiden merkitys lasten ja nuorten elämässä on keskeinen ja yhteiskunnassamme tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perheiden tukeen ja jaksamiseen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on ollut jatkuvasti nousussa ja haastaa perhetyön toimivuuden. Perhetyön tulee jalkautua tehokkaasti koteihin ja tarjota apua arkirutiinien tukemiseen.


Lasten ja nuorten heikkenevä hyvinvointi on aikapommi, joka tikittää koko ajan. Mitä nopeammin tilannetta korjaavia toimenpiteitä tehdään, sitä pienemmiksi korjaamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät. Avainasemassa on myös oppilashuoltotyö eri oppilaitoksissa. Matalan kynnyksen kouluterveydenhuolto- ja kuraattoripalvelut tulee olla saatavilla nopeasti. Markku Siponen liikunnan ja terveystiedon lehtori, maatalousyrittäjä eduskuntavaaliehdokas (kesk.) #lapset #nuoret #hyvinvointi #perhe #terveys #palvelut #koti #pohjoissavo #pohjoiskarjala

58 views

Commentaires


bottom of page