top of page

Tuleeko hiilihyvitys päästökaupan rinnalle?


Tiedotusvälineet uutisoivat tammikuussa teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksestä, jonka mukaan metsänomistajan tulot voisivat jopa kolminkertaistua, jos hiilen sidonnasta maksettaisiin korvausta. Minulle ja monelle muulle metsänomistajalle tuli ensimmäisenä mieleen, mistä rahat.


VTT:n tutkimuksessa selvitettiin, miten puuperäistä hiiltä käyttävältä teollisuudelta kerättävät maksut ja metsänomistajille hiilinieluista maksettava hyvitys vaikuttaisivat puumarkkinoihin. Tällä hetkellä puupohjainen hiilidioksidi oletetaan hiilineutraaliksi. Hiilen sidonnasta metsänomistajille ei siis makseta korvauksia, mutta metsäteollisuuden ei vastaavasti tarvitse maksaa hiilidioksidipäästöistään.


Tutkimuksen johtopäätös on se, että hiilen hinnoittelu lisäisi hiilinieluja ja myös metsästä saatavia tuloja metsänomistajille. Hiilinieluista maksettava hyvitys rasittaisi kuitenkin metsäteollisuutta ja vähentäisi kotimaisen puun tarjontaa markkinoille. Hinnoittelu kannustaisi kuitenkin ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä teknologioita.


VTT:n tekemä tutkimus ei ota huomioon sitä, että vuodesta 2026 alkaen teollisuuden ilmaisista päästöoikeuksista ollaan luopumassa asteittain koko EU:ssa. Komissiossa on varmasti painetta ottaa päästökaupan piiriin myös metsäteollisuus, koska muutoin sen katsotaan saavan tarpeetonta kilpailuetua.


Mikäli päädytään siihen, että metsäteollisuus alkaa maksaa päästöoikeuksistaan, pitäisi ottaa käyttöön myös hiilihyvitys, jossa hiilinielujen kasvattamisesta maksettaisiin metsänomistajille. Tuntuu nurinkuriselta, että vain päästökauppa olisi kauppatavaraa. Loogista olisi ajatella, että päästökauppa ja hiilihyvitys ovat molemmat mukana. Jos siis hiilidioksidin vapauttamisesta joutuu maksamaan, hiilen sitominen ilmasta metsään tai muulla tavalla vähentäminen tuottaisi vastaavan hyvityksen.


Hiilihyvitys olisi omiaan kasvattamaan metsien hiilinieluja ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Samalla se korvaisi vähenevien myyntitulojen menetyksiä metsänomistajille. Tärkeää kuitenkin on edelleen hoitaa metsiä hyvin ja turvata riittävä kotimaisen puun saanti metsäteollisuudelle.


Markku Siponen maa- ja metsätalousyrittäjä (kesk.)35 views0 comments

Comments


bottom of page